กระดานพูดคุย

กระดานพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนาความรู้ ข้อมูลทั้งหลายที่ท่านนำเสนอมาเราจะนำไปปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้สินค้าและบริการของเราดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอเชิญลูกค้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วม หรือตั้งกระทู้สนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทปกาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ท่านนำเสนอนั้นจะช่วยพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการของเราได้ หรือการนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทปกาว เทคนิค การนำไปใช้ ข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกกระดานสนทนาแห่งนี้

Forum – คลังบทความ ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเทปกาวชนิดต่าง ๆ วิธีการใช้งานที่

เหมาะสม วิธีการนำไปประยุกต์ใช้งาน (DIY) นำเสนอไอเดียของแต่ละบุคคล สมาชิกสามารถแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทปกาวที่นี้ได้ หรือนำเสนอปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยกันแก้ไข

– เทปกาว

– เทปยาง

– Masking tape

– Printed Tape

– เทปกาวย่น

– เทปกาวสองหน้า

– เทปพันสายไฟ

– เทปกันความร้อน

หน้าเครื่องมือ – คลังบทความเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทปกาว ที่ต้องใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ตัด น้ำยาลอกเทปกาว เครื่องปั้มรอยเทปกาว อัพเดตเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัยให้กับสมาชิก

หน้าสัพเพเหระ – สมาชิกสามารถพูดคุยเรื่องทั่วไป เรื่องในชีวิตประจำวัน หรือนำเสนอกิจกรรมดี ๆ ต่างต่อสมาชิก เช่น การท่องเที่ยว หรือการทำบุญ หรือเนื้อหาสาระดี ๆ ต่างจากภายนอก

หน้าซื้อขาย – ผู้ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยืนยัน สามารถลงขายสินค้าได้ในกลุ่มของเรา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขายจะต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัด เราเปิดให้สมาชิกขายสินค้าเทปกาว หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับเทปกาวได้ ผู้ซื้อจากภายนอกสามารถซื้อสินค้าจากกลุ่มเราได้เช่นเดียวกัน

เราขอให้สมาชิกในกลุ่มปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในกลุ่มของเราด้วย